Seilflyvenner!

Seilflyvenner!

Flysesongen er godt i gang. Noen startet allerede på Vågå i mars.
Mange av oss andre har benyttet påsken og etterfølgende dager til årsutsjekker og klubbflyging.

Flypark:

ASK 21 GBZ og Astir GHG står oppmontert i hangar og er klare til bruk.
LS4 står i henger og er klar til bruk.

Slepefly/vinsj:

Fra lørdag 30/4-22 vil det være fast slepeflyger på Starmoen.

Vinsjen kommer tilbake fra vedlikehold i mai. Pga arbeider på søndre del av gressletta vil vinsjoperasjoner bli noe begrenset i perioder med mye trafikk i begynnelsen av sesongen.

Banen:

Som nevnt over starter arbeidene med jordforbedring av søndre del av gress-sletta rett etter 1/5. Slam (kompost) skal harves ned og nytt gress blir sådd. En 20 meter bred stripe vest for asfaltbanen vil bli forbli urørt slik at vi kan operere vinsj i ukedager med lite trafikk og i rolige perioder frem til sletta er klar for lett trafikk igjen utpå sommeren. Vi gleder oss til å få gjennomført denne etterlengtede oppgraderingen.

Løpende aktivitet:

Vi prøver å skape mest mulig forutsigbarhet og prøver derfor fortløpende å legge ut på Facebook-medlemsgruppa om kommende aktivitet samt tilgjengelighet på instruktør.
Husk å meld i fra at du kommer.

Fredag 6. mai kl. 16:00 – 19:00 EFK Dugnad :     

EFK (alle grupper) avholder vårdugnad på Starmoen. De respektive gruppene utfører nødvendig rydding, utplassering av benker etc. For seilflygruppa vil arbeidet bestå noe rydding av skog/kratt samt rydding rundt klubbhuset. Arne Gjelten vil være tilstede og lede arbeidet. Det hele avsluttes med pizza og hyggelig samvær sammen med de øvrige gruppene i EFK.   

Lørdag 7.mai Luftsportens dag:

Lørdag avholdes Luftsportens dag på Starmoen. Det blir i utgangspunktet en vanlig flydag, men med tilrettelegging for pass og introturer på tvers av gruppene samt for besøkende. Vi oppfordrer alle til å komme disse to dagene. En god mulighet til å fly, bli bedre kjent med andre EFK’ere og bidra til et trivelig uterom på Starmoen. Et ekte Kinderegg der altså😊

Vil til slutt oppfordre alle til å fly og bruke vårt flotte anlegg utover i sesongen. Mai bringer tradisjonelt noen av de aller beste flydagene så her er det bare å benytte seg av mulighetene!

Styret

EFKS

Comments are closed.