Klubbinfo Juni 2022

Klubbinfo Juni 2022

Hei seilflyvenner!

Her kommer litt nytt fra flyklubben!

Sommeruke

Som foreslått på årsmøtet er sommeruken lagt til 26/6 til 3/7 da dette passer godt inn i øvrig aktivitet på plassen i sommer. Vi prøver å ha alle fly operative samt tilgjengelig instruktør hver dag denne perioden. Vi har vanligvis god kapasitet i klubbhuset for overnatting. Hyggelig hvis vi blir en gjeng som bor i klubbhuset.  

Fly-In på Tynset

Vi har mottatt invitasjon fra Tynset flyklubb om deltakelse på deres Fly-inn 27.-28.august. Planen er å ta med GBZ og GLG. Vi ønsker tilbakemelding på hvem som ønsker å være med slik at vi kan planlegge dette videre. 

Økonomi

Aktiviteten og derved inntektene hittil i år har vært betydelig lavere enn tidligere år. Vi har et årsmøtevedtak om å selge Astiren, LN-GHG, for å redusere årlige utgifter og arbeidsmengde for de som vedlikeholder flyene våre. Klargjøring for annonsering av flyet er påbegynt. 

Samarbeid med Gardermoen Seilflyklubb

En gruppe fra GSFK og EFKS er opprettet for å se på om vi kan komme frem til et tettere samarbeid for bedre utnyttelse av felles flypark, skoling og vedlikehold.

Bakkeutstyr

Som det observante klubbmedlem har sett er vårt bakkeutstyr til uttrekk av liner og bakkehåndtering av fly noe oppgradert. Flyhentebilen som sang på siste vers er byttet ut med to brukte golfbiler som kan opereres uten skilter. Linebilen er registert på svarte skilter slik at ferdsel inne på Starmoen kan gjøres i lovlige rammer. Vi henstiller alle til å påse at kjøretøyene kun blir brukt av klubbmedlemmer og at linebilen kun betjenes av personer med gyldig førerkort og godkjent opplæring i uttrekk av liner. Unødig kjøring skal unngås.

Banen

Søndre del av gress-sletta er gjødslet og bearbeidet. Det ble en større jobb en man hadde sett for seg og det er lagt ned mange timers jobb for å få det bra. Nå er det sådd nytt gress som så smått har begynt å spire. Vi har fortsatt mulighet til å starte med vinsj mellom banen og det nysådde feltet på dager med lite trafikk på plassen. Vi har et godt samarbeid med Steinar om dette.

Ut å fly!

Vi har fly, vi har instruktører, vi har luftrom og en flott flyplass med fast slepeflyger. Benytt de flotte fasilitetene og  nyt sommerdagene på Starmoen! Meld fra på våre Facebooksider hvis du ønsker instruktør eller noen å fly sammen med. 

Comments are closed.