Har du fått en seilflytur? Les dette

Har du fått en seilflytur? Les dette

Har du fått gavekort på seilflytur?

Slik forholder du deg:

1. Finn ut NÅR du kunne tenke deg å gjennomføre turen.
2. Send en mail til post@efks.no og fortell hvem du er og når du ønsker å benytte gavekortet ditt.
3. Ta gjerne med deg gode venner som kan bivåne opplevelsen. Vi kan som regel tilby litt servering til vennene dine mens du flyr.

Når dato og tidspunkt er bestemt, gjelder følgende:
1. Send oss en påminnelses-mail – post@efks.no – i uken før ønsket flytur skal avvikles. Ha gjerne en alternativ dato for flytur! Du vil da få oppgitt telefonnummeret til den instruktøren som skal være pilot.
2. Ring instruktøren ettermiddagen/kvelden før flyturen skal avvikles for å få bekreftet avtalen samt få en oppdatering av værmelding/evt. kansellering.
3. Startmetode: Et flyslep til 600 meter tar ca 5 minutter. Hele seansen med forberedelser, gjennomføring og oppsummering beregnes til ca 1 time.
4. Vektbegrensning på deg som passasjer/elev: Ca 105 kg.
5. Flyturen betales kontant eller via Vips umiddelbart etter landing. Ved forhåndsbetalt tur, fremvis gavekort eller kvittering.
6. Frammøte på flyplassen senest 15 minutter før flyging. Henvendelse klubbhuset EFKS.
7. Nødvendig utstyr: Solbriller og vanlige fritidstøy.
8. Vår aktivitet er væravhengig. Piloten avgjør suverent hvorvidt flyging kan utføres eller ikke.
Gled deg – vi vet hvorfor fuglene synger, derfor vi flyr så ofte vi kan!